Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου CRESTART!

Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης για τους χρήστες, για να εξερευνήσουν και να μάθουν, και ως διαδικτυακός χώρος για να επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Φιλοξενεί τις ενότητες του έργου CRESTART, που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της προσέγγισης της μικρομάθησης, την εργαλειοθήκη του έργου CRESTART με δραστηριότητες-καλές πρακτικές από όλες τις χώρες-εταίρους, που μπορούν να εμπνεύσουν τους χρήστες να αναλάβουν δράση και να αντιμετωπίσουν καταστάσεις κρίσης, και το φόρουμ του έργου CRESTART, που αποτελεί χώρο αλληλεπίδρασης.

Εργαλειοθήκη δημιουργικής ανάπτυξης

Η εργαλειοθήκη μας φιλοξενεί πολυάριθμες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, οι οποίες εμφανίζονται ως καλές πρακτικές για τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα του πολιτισμού. Μπορείτε να τις μελετήσετε και να εμπνευστείτε!

  • faceface
    emailemail
    perm_identityperm_identity
    perm_identityperm_identity
    visibilityvisibility

This project (2021-1-HU01-KA220-ADU-000027016) has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.