E-Модули

Електронните модули по проекта CRESTART са създадени под формата на микрообучение, което е иновативен подход за самостоятелно учене. Този подход се фокусира върху микрообучителни дейности, като има за цел да преподава всяка тема по смислен, ангажиращ и забавен начин.

Всичко започва с минитекст, предоставящ знания и информация накратко, след това преминавате към тест за самооценка, а в края на този иновативен и забавен обучителен процес, ако искате да научите повече, можете да щракнете върху списъка с допълнителни материали и да проучите темата по-подробно.

Забравете за дългите текстове и сложния език! Позволете ни да ви помогнем да откриете нов смисъл на знанието с подхода на микрообучението и да си позволите да учите в собственото си време, място и темпо!

This project (2021-1-HU01-KA220-ADU-000027016) has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.